Systém Notify

Ako prepojiť Woocommerce s REST API

Systém, ktorý vznikol na základe zložitých požiadaviek pre WooCoommerce eshop pre zabezpečenie funkcionality.

Viac informácií

Notify je systém napísaný v jazyku PHP vo frameworku Laravel v navrhovom vzore MVC obsahujúci REST API. Systém je prepojený s webom Sladučké Ovocie, ktorý zabezpečuje priradenie okresu podľa PSČ, informácie o tom, kedy sa vykonavá rozvoz pre daný okres, priraďuje tel. čísla na základe mena zákazníka. Tieto funkcie na webe Sladučké Ovocie sa prejavujú v pokladni, ktoré je prepojené pomocou JavaScriptu a REST API, ktorý nám systém ponúka. Systém okrem REST API poskytuje funkčné rozhranie pre administráciu daných modulov.

Laravel
JSON
Rest API
MVC
PHP