REKONŠTRUKCIE KOŠICE

Rekonštrukcie bytov a rodinných domov

Prezentačná web stránka pre spoločnosť 4M Tiling s.r.o., ktorá sa zaoberá rekonštrukciou bytov a rodinných domov v Košiciach.

Viac o projekte

Tento web patrí do kategórie prezentačné web stránky, na ktorej si môžete pozrieť služby 4M Tiling s.r.o. spoločnosti. Dizajn pre tento web sme volili v spojení s murárstvom, čomu zodpovedá pozadie web stránky. Na úvodnej stránke su rozpisané a grafický znázornené všetky služby, ktoré táto spoločnosť poskytuje. Web je v dvoch jazykoch a to v slovenčine a angličtine.

Tento web sa nachádza na adrese https://www.rekonstrukcie-kosice.sk

Wordpress
SEO
AJAX
JQUERY
CSS