IIFAE

Poskytovanie kurzov prvej pomoci

Prezentačná webstránka, pre spoločnosť, ktorá sa zaoberá poskytovaním kurzov prvej pomoci

VIAC INFORMÁCIÍ

Táto web stránka bola naprogramovaná na mieru s tvorbou vlastného dizajnu. Na stránke sa nachádzajú jednotlivé kurzy, ktoré spoločnosť poskytuje s možnosťou ich objednania.

Tento web si môžete pozrieť na adrese https://www.iifae.eu

wordpress
html
css
js
php