bl:k dental

Dentálna klinika

Web, v čiernobielom dizajne, ktorý slúži ako prezentáčna stránka pre dentálnu kliniku bl:k v Bratislave.

Viac informácií

Tento web je postavený na Wordpress-e a je dvojjazyčný. Web bol programovaný pre agentúru Creativci.

Tento web sa nachádza na adrese https://www.blkdental.com

Wordpress
php
html
css