Apportal vyhľadávač

Single page aplikácia na vyhľadávanie inzerátov

Táto aplikácia slúži na prezeranie a vyhľadávanie inzerátov z administračného systému.

VIAC INFORMÁCIÍ

Single page webová aplikácia, ktorá je naprogramovaná v programovacom jazyku ReactJS slúži na prezeranie a vyhľadávanie inzerátov podľa zadaných požiadavok.

Táto aplikácia je dostupná na adrese https://vyhladavanie.apportal.sk

ReactJS
html
css